KUNSTNERE / CHARLOTTE BRUUN / CV / Bjørn Ignatius Øckenholt

omtale

Når noget triller...


Når noget triller er der i princippet to muligheder. Man kan enten forsøge at stoppe det eller lade det trille. Gør man det første kan man forsøgsvis fastholde en ide om at have styring og kontrol. Gør man det andet er der gode muligheder for at man, hin enkelte, bevare en nysgerrighed grænsende til fatalisme. Når Charlotte Bruun lader noget trille, ved hverken hun eller vi hvor det ender. Det eneste vi og hun, ved er at hun måske og muligvis (og muligvis ikke) vil prøve at gribe det trillende før eller siden. Alt efter hvor det bevæger sig og i hvilke bevægelser vil banen, bane vej for knopskydning og fantasifulde vildskud. Der er intet der er sikkert. Intet der er på forhånd fastlagt. Hun lader det vokse, kæler for det uforudsete og følger med...

Et maleri, eller en tegning (og oftest et mix) er noget der, i Charlotte Bruuns proces, opstår når ”man” aktivt venter. Forholder sig åbent til hvad der sker, og tillader det at gå galt, hvis det er den vej det vil gå. Når man - her Charlotte B. bøjer sig nysgerrigt for det iscenesatte tilfælde og står vagt om det og billedet, er der altoverskyggende chance for at målet kommer ud af skjul og nærmer sig, kun for at gribe.

Ud af dette, denne proces, dette sig i ro forholden sig til farven og fladens sammenstød, opstår mulige fortællinger. Endnu ikke fortalte eventyr – og andre vi muligvis kender, hvorfor Charlotte B. som oftest vil være positivt nødsaget til at betitle værket når det har afsluttet sig, og ikke før.

Kulturhistorisk er der gevaldig forskel på den metode Charlotte Bruun bruger og den renæssancen ligger grunden for, den der bliver overtaget af romantikken, og stadig synes, i de fleste af livets forhold, at være den vi regner for rigtigst, nemlig det at have forhånds styr på tingene. Charlotte er en del af det moderne og det, det moderne kan være svært at fatte, men er til gengæld ofte skønt at skue.
 
Bjørn Ignatius Øckenholt
Galleri Bruun | CVR: 37279730 | Platinvej 26e, 6000 Kolding - DK | Tlf.: 40 76 31 47 | charlottebruun66@gmail.com